חוות דעת על: אמיר ברנע

צוות האתר מודה לכם על חוות דעתכם
  • הסבירו מדוע בחרתם דווקא בפריט זה.
  • תארו את אופן השימוש בפריט ואת קלות תפעולו.
  • התייחסו לרלוונטיות הפריט ואיכותו.
  • אנא ציינו בחוות הדעת פרטים עובדתיים אודות הפריט המדובר בלבד.
  • אין לכתוב חוות דעת אשר מכילה שפה בוטה או שיש עמה ספק הוצאת לשון הרע.
  • חוות דעת שתחרוג מהכללים הנ"ל תידחה ע"י מערכת הקטלוג החינוכי.
הוספת חוות דעת על פריט
  • גרוע
  • מעולה
חוות דעת קיימות
מרצה, מורה של מורים
כוכב מלא 0 כוכב מלא 1 כוכב מלא 2 כוכב מלא 3 כוכב מלא 4
ד"ר אמיר ברנע מהמרצים המרתקים והמומחים ביצירתיות. אינטלקטואל שיודע לפשט נושאים מורכבים. מומחה בפדגוגיה, מידענות וניהול ידע.
ד" ר אמיר ברנע מתעדכן כל הזמן במודלים מהעולם ומתרגם אותם לפרקטיקה בעבודה ובתהליכי למידה.
מאת: אורח | תאריך: 21/05/2022 23:49
האם חוות הדעת שימושית? כן לא (0/0)