חוות דעת על: תמר חריטן

צוות האתר מודה לכם על חוות דעתכם
  • הסבירו מדוע בחרתם דווקא בפריט זה.
  • תארו את אופן השימוש בפריט ואת קלות תפעולו.
  • התייחסו לרלוונטיות הפריט ואיכותו.
  • אנא ציינו בחוות הדעת פרטים עובדתיים אודות הפריט המדובר בלבד.
  • אין לכתוב חוות דעת אשר מכילה שפה בוטה או שיש עמה ספק הוצאת לשון הרע.
  • חוות דעת שתחרוג מהכללים הנ"ל תידחה ע"י מערכת הקטלוג החינוכי.
הוספת חוות דעת על פריט
  • גרוע
  • מעולה
חוות דעת קיימות
אלופת התקשוב!
כוכב מלא 0 כוכב מלא 1 כוכב מלא 2 כוכב מלא 3 כוכב מלא 4
תמר ליוותה אותו בתהליך של בנייה והטמעת אסטרטגיה חדשה ללמידה היברידית. התהליך שעברנו כצוות היה מדהים, תמר הצליחה לגייס את כלל הצוות בבית הספר כדי ללמוד והעצימה את כולנו.
הרמה הטכנו-פדגוגית של הצוות שלנו עלתה וכיום ברמה גבוהה, עובדה שמאפשרת לנו להעביר את ההצלחה הלאה, לתלמידים שלנו.
יעל
מאת: אורח | תאריך: 12/01/2023 08:44
האם חוות הדעת שימושית? כן לא (0/0)