גפ"ן תשפ"ג – מענים חינוכיים

במסגרת תוכנית הגמישות הניהולית (גפ"ן) בתי הספר המשתתפים בתוכנית מגבשים תוכנית עבודה בית ספרית ביחס לתקציב שהוקצה להם ובוחרים במענים הרלוונטיים לבית הספר.  זירת המענים החינוכיים  המונגשת להם במערכת מחולקת לשישה סלים מרכזיים על פי מהות המענה: סל מענים פדגוגיים ורגשיים, סל חינוך חברתי-ערכי והעשרה, סל לקידום רווחת התלמיד, סל מענים לאוכלוסיות במיקוד, סל לפיתוח מנהיגות חינוכית וסל תשתיות בית ספריות. בקטלוג זה פירוט אודות המענים המונגשים במערכת גפ"ן בתשפ"ג, בדגש על המענים המשרדיים ועל מענים באמצעות הרשות/הבעלות שהוגדרו ע"י המשרד. בנוסף, מוצע לעיין במאגר התוכניות והמענים לגבי תוכניות חיצוניות המונגשות במערכת הגפ"ן.

להורדת כל המענים במאגר לקובץ לחץ כאן

 
מוצגים 30 מתוך 121 פריטים

מיין על פי