70 שנות חדשנות ישראלית – 70 שנות גאווה

70 שנות חדשנות ישראלית – 70 שנות גאווה
תאריך עדכון אחרון: 20/03/2018
כמות צפיות: 701
מאפייני פריט
אוכלוסיית יעד מנהלי בתי ספר, מפקחים
שלב חינוך יסודי, חטיבת ביניים, חטיבה עליונה
מקור המידע / יחידה מקצועית המינהל הפדגוגי
תאריך 20.3.18