: הצגת תהליך איתור תלמידים מחוננים ומצטיינים בפורטל שער

: הצגת תהליך איתור תלמידים מחוננים ומצטיינים בפורטל שער
תאריך עדכון אחרון: 08/01/2018
כמות צפיות: 680
מאפייני פריט
אוכלוסיית יעד מנהלי בתי ספר, מפקחים
שלב חינוך יסודי, חטיבת ביניים, חטיבה עליונה
מקור המידע / יחידה מקצועית מינהל פדגוגי
תאריך 8.1.18