תרגיל התגוננות ארצי שנתי במוסדות החינוך

חומר מונגש לטובת תרגיל התגוננות שנתי בכל מוסדות החינוך בארץ
תאריך עדכון אחרון: 08/02/2017
כמות צפיות: 1180

התרגיל יתבצע בכל מוסדות החינוך וגני הילדים בארץ בתרחיש רעידת אדמה, כאשר הילדים בכיתות. הפעילות במוסדות חינוך תכלול את הפעולות הבאות: תרגול צוות לחירום בית ספרי (צל''ח) ותרגול יציאה החוצה לשטח פתוח - "הכי בטוח שטח פתוח".

מאפייני פריט
שעת חירום כן
נושאים שעת חירום