תעדוף עסקים בבעלות נשים

מכרזים ורכישות
תאריך עדכון אחרון: 09/03/2015
כמות צפיות: 443
מאפייני פריט
סוג תשובה תשובה חיובית
מקור המידע / יחידה מקצועית אגף רכש מכרזים והתקשרויות / מינהל תקשוב
נושאים תקציבי חינוך
שנה 2015