תמצית הוראות החוק והתקנות בנוגע לכלי רכב ממונעים לא מרושיינים

תמצית הוראות החוק והתקנות בנוגע לכלי רכב ממונעים לא מרושיינים
תאריך עדכון אחרון: 19/03/2018
כמות צפיות: 2433
מאפייני פריט
אוכלוסיית יעד מנהלי בתי ספר, מפקחים
שלב חינוך יסודי, חטיבת ביניים, חטיבה עליונה
מקור המידע / יחידה מקצועית המינהל הפדגוגי
תאריך 19.3.18