תמיכות שהעביר המשרד מכח תקנה 20-21-11-41

תמיכות במוסדות ציבור
תאריך עדכון אחרון: 26/03/2015
כמות צפיות: 451
מאפייני פריט
סוג תשובה תשובה חיובית
מקור המידע / יחידה מקצועית חשבות המשרד
נושאים תקציבי חינוך
שנה 2015