תמונה ישראלית- 70 שנה למדינה

תמונה ישראלית- 70 שנה למדינה
תאריך עדכון אחרון: 15/04/2018
כמות צפיות: 645
מאפייני פריט
אוכלוסיית יעד מנהלי בתי ספר, מפקחים
שלב חינוך יסודי, חטיבת ביניים, חטיבה עליונה
מקור המידע / יחידה מקצועית מינהל פדגוגי
תאריך 12.4.18