תכנית פיתוח מקצועי מותאמת לרפורמת ההכלה וההשתלבות במערכת החינוך

תכנית פיתוח מקצועי מותאמת לרפורמת ההכלה וההשתלבות במערכת החינוך
תאריך עדכון אחרון: 12/07/2018
כמות צפיות: 1224
מאפייני פריט
אוכלוסיית יעד מנהלי בתי ספר, מפקחים
שלב חינוך יסודי, חטיבת ביניים, חטיבה עליונה
מקור המידע / יחידה מקצועית אגף בכיר יישום רפורמת ההכלה וההשתלבות
תאריך 12.7.18