תכנית הסברה וחינוך לבטיחות מונעת לקראת חופשת הקיץ

תכנית הסברה וחינוך לבטיחות מונעת לקראת חופשת הקיץ
תאריך עדכון אחרון: 07/07/2015
כמות צפיות: 241
מאפייני פריט
אוכלוסיית יעד מפקחים, מנהלי בתי ספר, גננות, מורים
שלב חינוך גן, יסודי, חטיבת ביניים, חטיבה עליונה
מקור המידע / יחידה מקצועית המנהל הפדגוגי
תאריך 04/06/2015