תכניות האצה לתלמידים מצטיינים- היבחנות בבחינות בגרות במתמטיקה ובאנגלית חמש יח' במועד חורף תשע"ו

תכניות האצה לתלמידים מצטיינים- היבחנות בבחינות בגרות במתמטיקה ובאנגלית חמש יח' במועד חורף תשע"ו
תאריך עדכון אחרון: 02/12/2015
כמות צפיות: 233
מאפייני פריט
אוכלוסיית יעד מפקחים, מנהלי בתי ספר
שלב חינוך חטיבת ביניים, חטיבה עליונה
מקור המידע / יחידה מקצועית מינהל פדגוגי
תאריך 1.11.15