תכניות בהערכה בית ספרית לבחינות בגרות בהובלת המזכירות הפדגוגית

מידע לגבי תכניות המזכירות הפדגוגית: תכנית תמ"ר - תכנית הממירה היבחנות בחקר במקצועות החובה תכניות לימודים ייחודיות במקצועות הבחירה
תאריך עדכון אחרון: 15/06/2015
כמות צפיות: 243
מאפייני פריט
אוכלוסיית יעד מנהלי בתי ספר, מפקחים
שלב חינוך חטיבת ביניים, חטיבה עליונה
מקור המידע / יחידה מקצועית המזכירות הפדגוגית
תאריך 31/5/2015