תחרות עיצוב סמליל לנושא המרכז לשנת תשע"ט: שומרים על אחדות, שומרים על ייחודיות

תחרות עיצוב סמליל לנושא המרכז לשנת תשע"ט: שומרים על אחדות, שומרים על ייחודיות
תאריך עדכון אחרון: 03/10/2018
כמות צפיות: 553
מאפייני פריט
אוכלוסיית יעד מנהלי בתי ספר, מפקחים
שלב חינוך יסודי, חטיבת ביניים
מקור המידע / יחידה מקצועית מינהל חברה ונוער
תאריך 3.10.18