תוכנית מרום

תקציר: תוכנית "מרום" של משרד החינוך עוסקת בקידום ובשיפור התפקוד הבית ספרי בעזרת צמצום פערים ומתן שוויון הזדמנויות לתלמידים הלומדים בבתי ספר במיקוד, באמצעות שיתוף פעולה של בית הספר עם מומחים ויועצים מטעם התוכנית. התוכנית פועלת בשלושה מודלים: מרום מלא (למצטרפים חדשים לתוכנית מרום), מרום חלקי (לממשיכים בתוכנית מרום) ו-Restart (למצטרפים ולממשיכים בתוכנית Restart).

 • תוכנית מרום: התוכנית מיועדת לבתי ספר המעוניינים לקדם את הגמישות הפדגוגית-ניהולית שלהם, לחזק את יכולותיהם הבית ספריות ולהוביל שינוי פדגוגי אמיתי, תוך שיפור הישגים ומדדי אקלים. להרחבה ומידע נוסף – אתר תוכנית מרום
 • תוכנית Restart: התוכנית הוקמה במטרה לייצר פלטפורמה מקצועית ואיכותית להעצמה חינוכית ולשיפור האפקטיביות הבית ספרית. התוכנית מלווה את בית הספר במרחב הרשותי תוך כדי שיתוף פעולה עם גורמי משרד החינוך והרשות המקומית. התוכנית מיועדת למנהלים המוכנים להתחייב לתהליך מעמיק של למידה והמעוניינים להוביל תהליכי שיפור פורצי דרך. מודל ההתערבות מבוסס על הידע המחקרי בתחום בתי הספר האפקטיביים ועל מסמך העבודה של ה OECD-להתאוששות חינוכית יעילה ושוויונית. להרחבה ומידע נוסף – אתר תוכנית Restart

בשנת הלימודים תשפ"ד צפוי המענה להופיע במערכת גפ"ן כשני מענים נפרדים: תוכנית מרום ותוכנית Restart.

מטרה: שיפור האפקטיביות הבית ספרית בכלל וההישגים הלימודיים והאקלים החינוכי בפרט של בתי ספר במיקוד, תוך כדי שימת דגש על ההיבטים הבאים:

 • תוכנית מרום:
  • לסייע ולתמוך במנהלים ובצוותי החינוך תוך דיאלוג וקשב לצורכיהם.
  • ללוות את בתי הספר בשיפור תשתיות ארגוניות ופדגוגיות.
  • לקדם הישגים ומדדי אקלים.
  • לצמצם פערי למידה.
 • תוכנית Restart:
  • העצמה ניהולית-ארגונית: תמיכה מקצועית במנהלים ובצוות המוביל.
  • העצמה פדגוגית: הטמעת שיטות הוראה-למידה איכותיות.
  • העצמה כלכלית: ניהול יעיל וחכם של משאבים.

תיאור הפעילות: מודלי ההתערבות ההוליסטיים מלווים את בתי הספר בזירות הבאות:

זירה

רכיבים

תוכנית

1.   הזירה הניהולית ארגונית

 • ליווי מנהל בבניית תוכנית עבודה בגפ"ן
 • חיזוק הערכה פנים בית ספרית
 • התאמה ודיוק של מענים ומשאבים
 • מיסוד שגרות וסדירויות ארגוניות

תוכנית מרום

ותוכנית Restart

2.   הזירה הפדגוגית

 • צמצום פערי למידה
 • שיפור איכות ההוראה
 • יצירת סטנדרטים להערכה
 • חיזוק תהליכי הוראה דיפרנציאליים
 • התאמת סביבות למידה

תוכנית מרום

ותוכנית Restart (למעט התאמת סביבות למידה)

3.   הזירה האקלימית

 • התאמת מענים רגשיים חברתיים לצרכים
 • קידום למידה רגשית
 • בניית מנגנונים לאיתור תלמידים בסיכון לנשירה ולטיפול בהם

תוכנית מרום

ותוכנית Restart

4.   זירת כוח האדם

 • ליווי מקצועי לבעלי תפקידים
 • שיפור עבודת צוותים
 • חיזוק למידת עמיתים
 • תצפיות בשיעורים ושיח פדגוגי

תוכנית מרום

5.   הזירה הקהילתית

 • שותפות הורים
 • הגברת שותפויות במרחב הקהילתי
 • קידום מעורבות חברתית פעילה

תוכנית מרום

משאבים ותנאים נדרשים:

 1. נוסף על מעטפת הליווי (עבור ייעוץ ארגוני ומומחה תוכן) בחירת התוכנית מחייבת גם רכישת ימי הדרכה.
 2. רכישת המעטפת תתאפשר עד לתאריך 30.6.23. עד לתאריך זה בית ספר יוכל לשנות את בחירתו באישור המפקח. יודגש כי לאחר מועד זה לא ניתן יהיה לקבל בחזרה את יתרת עלות התוכנית גם במקרה של ביטול הפעלתה.

עלויות: בתוכנית מרום מופעלים שלושה מודלים של ליווי. להלן פירוט המודלים והעלויות לרכישה במערכת גפ"ן:

 מודל

עלות יום הדרכה

לרכישה במערכת גפ"ן

עלות המעטפת

(יועץ ארגוני, מומחה תוכן, ייעוץ כלכלי ומגוון מענים לבחירה) לרכישה מסל מנהיגות

סה"כ עלות לבית ספר

מרום מלא

39,840 ש"ח

36,784 ש"ח

76,624 ש"ח

מרום חלקי

19,920 ש"ח- חצי יום הדרכה

15,000 ש"ח

34,920 ש"ח

ריסטארט

39,840 ש"ח

32,905 ש"ח

72,745 ש"ח

 

איש קשר רלוונטי במשרד: אוסנת מורדו, ממונה תוכנית מרום/ריסטארט וליווי הוליסטי, דוא"ל: osnatmor@education.gov.il, טל': 054-3434243

מאפיינים

שלב חינוך יסודי, חטיבת ביניים
אוכלוסיית יעד הנהלה, מוסד
ייחוד חיזוק היכולות הבית ספריות
סל מנהיגות חינוכית
סוג מענה מענה משרדי
מענה מחויב במסגרת הצהרות מנהל לא
האם ניתן לרכוש בתקציב הקבוע? כן, בסל מנהיגות חינוכית
תאריך עדכון אחרון: 29/12/2022
| כמות צפיות: 309
| מזהה קטלוג: 30700