שעות תגבור לתחומי דעת אחרים/העשרה

תקציר: רכישת שעות שנתיות המיועדות לתגבור לימודי בקבוצות קטנות וללימודי העשרה בחט"ע (י'–י"ב). אין לעשות שימוש במענה זה לטובת לימודי הגבר אשר להם מענה ייעודי לכך וקריטריונים מפורטים (ראו פירוט במענה שעות עידוד לכיתות הגבר).

מטרות: 

  • צמצום פערים
  • שיפור אחוז הזכאות לתעודת בגרות

תיאור הפעילות: 

  • מוסד אשר יש לו תלמידים אשר נדרשים לסיוע ולמידה בקבוצות קטנות, ועל ידי כך ישופרו הישגיהם ויצומצמו פערים לימודיהם במקצועות שיבחרו בהתאם לצורך הקיים, כמו גם מוסד המעוניין לקדם לימודי העשרה בתחומים שונים שאינם כלולים במסגרת המענה "שעות עידוד לכיתות הגבר".
  • המוסד יגדיר את מספר השעות שהוא מעוניין להקצות לטובת הפעילות התוספתית.
  • המוסד יפעיל את המענה לאחר אישור המחוז (ככל שנדרש) ואישור הרשות/בעלות.

משאבים ותנאים נדרשים: 

  • יש להקפיד על דיווח עו"ה במערכות המשרד בהתאם לנהלים.
  • יש לבנות קבוצות למידה מתאימות לפחות לארבעה חודשי למידה.
  • ניתן לשנות תלמידים בקבוצות הלמידה לאור חוות דעת של המורה המלמד ושל רכז המקצוע.

עלות: בטווח בין 6,400–13,200 ש"ח לשעה שנתית, בהתאם לפרופיל בית הספר.

אנשי קשר רלוונטיים במשרד:

  • סיגלית איצקוביץ', ממונה (ניהול פדגוגי – על יסודי), המינהל הפדגוגי – אגף א' (חינוך על יסודי) דוא"ל: sigalitiz@education.gov.il, טל': 073-3931851, מענה עד 7 ימי עבודה לטיפול.
  • ד"ר קרן רז נצר, מ"מ מנהלת אגף א' חינוך על יסודי, אגף א' חינוך על יסודי.

מאפיינים

שלב חינוך חטיבה עליונה
אוכלוסיית יעד תלמידים
ייחוד אחר
סל מענים פדגוגיים ורגשיים
סוג מענה מענה באמצעות הרשות/הבעלות
מענה מחויב במסגרת הצהרות מנהל לא
האם ניתן לרכוש בתקציב הקבוע? לא
תאריך עדכון אחרון: 02/01/2023
| כמות צפיות: 173
| מזהה קטלוג: 30711