שעות בודדות – רווחת התלמיד

תקציר: רכישת שעות בודדות מאובחנות ונפרדות משעות ההוראה של תוכנית הלימודים הרציפה לצורך יוזמות חינוכיות, תגבור לימודי ופעילויות העשרה לתקופה מצומצמת ומוגדרת מראש. מענה זה מיועד לקידום יוזמות בית ספריות בתחום רווחת התלמיד בלבד.

מטרות:

  1. קידום יוזמות חינוכיות, תגבור לימודי ופעילויות העשרה לתקופה מצומצמת ומוגדרת מראש.
  2. קידום יוזמות בית ספריות בתחום רווחת התלמיד.

תיאור הפעילות:

במסגרת מענה זה ניתן לקדם יוזמות שונות שמטרתן קידום רווחת התלמיד, כגון ליווי תלמידים הזקוקים למענה פרטני, ניהול מענים שונים לתלמידים הזקוקים לכך, ריכוז וקידום פעולות התנדבותיות וכיו"ב.

משאבים ותנאים נדרשים:

  • לא ניתן לעשות שימוש במענה זה לתוספת על בסיס שנתי לשעות הלימוד במקצועות השונים.
  • ניתן לבקש שעות בודדות בשיעור שאינו עולה על 20% מהתקציב הבית ספרי המשוקף בגפ"ן.
  • בחירת השעות הבודדות מחייבת את בית הספר לאורך כל שנה"ל תשפ"ג.

עלויות: 110 ש"ח עלות שעה ביסודי, 130 ש"ח עלות שעה בחט"ב, 210 ש"ח עלות שעה בחט"ע.

מאפיינים

שלב חינוך יסודי, חטיבת ביניים, חטיבה עליונה
אוכלוסיית יעד תלמידים
ייחוד חיזוק היכולות הבית ספריות
סל קידום רווחת התלמיד
סוג מענה מענה באמצעות הרשות/הבעלות, מענה משרדי
מענה מחויב במסגרת הצהרות מנהל לא
האם ניתן לרכוש בתקציב הקבוע? כן
תאריך עדכון אחרון: 06/02/2023
| כמות צפיות: 649
| מזהה קטלוג: 30707