שעות בודדות – חיים בשותפות

תקציר: רכישת שעות בודדות מאובחנות ונפרדות משעות ההוראה של תוכנית הלימודים הרציפה לצורך יוזמות חינוכיות, תגבור לימודי ופעילויות העשרה לתקופה מצומצמת ומוגדרת מראש. מענה זה מיועד לקידום יוזמות בית ספריות בתחום חיים בשותפות בלבד.

מטרות:

  • קידום יוזמות חינוכיות, תגבור לימודי ופעילויות העשרה בנושא חיים בשותפות לתקופה מצומצמת ומוגדרת מראש.
  • קידום יוזמות בית ספריות בתחום "חיים בשותפות".

תיאור הפעילות: קידום יוזמות בית ספריות שמטרתן עידוד חיים בשותפות, כגון יוזמות לקידום מפגשים בין בתי ספר ממגזרים שונים, תוכניות בית ספריות להיכרות עם אוכלוסיות שונות, קיום מעגלי שיח וכיו"ב.

משאבים ותנאים נדרשים:

  • לא ניתן לעשות שימוש במענה זה לתוספת על בסיס שנתי לשעות הלימוד במקצועות השונים.
  • ניתן לבקש שעות בודדות בשיעור שאינו עולה על 20% מהתקציב הבית ספרי המשוקף בגפ"ן.
  • בחירת השעות הבודדות מחייבת את בית הספר לאורך כל שנה"ל תשפ"ג.
  • הצהרת מנהל: הנני מצהיר/ה בזה שהשעות הבודדות שרכשתי בגפ"ן בתת-סל "חיים בשותפות" מיועדות רק לקידום פעילות בתחום "חיים בשותפות".

עלויות: 110 ש"ח עלות שעה ביסודי, 130 ש"ח עלות שעה בחט"ב, 210 ש"ח עלות שעה בחט"ע.

איש קשר רלוונטי במשרד: דניאלה פרידמן, מפמ"ר מדעי החברה ומנהלת המטה לחינוך אזרחי ולחיים משותפים, דוא"ל: danielaf@education.gov.il , טל': 050-6289268

 

מאפיינים

שלב חינוך יסודי, חטיבת ביניים, חטיבה עליונה
אוכלוסיית יעד תלמידים, צוות חינוכי, הנהלה
ייחוד חיזוק היכולות הבית ספריות
סל חינוך חברתי-קהילתי והעשרה
סוג מענה מענה באמצעות הרשות/הבעלות, מענה משרדי
מענה מחויב במסגרת הצהרות מנהל לא
האם ניתן לרכוש בתקציב הקבוע? כן
תאריך עדכון אחרון: 06/02/2023
| כמות צפיות: 454
| מזהה קטלוג: 30705