שכר הלימוד (שכ"ל) בחטיבה העליונה לשנת הלימודים תשע"ט

שכר הלימוד (שכ"ל) בחטיבה העליונה לשנת הלימודים תשע"ט
תאריך עדכון אחרון: 31/05/2018
כמות צפיות: 611
מאפייני פריט
אוכלוסיית יעד מנהלי בתי ספר, מפקחים
שלב חינוך חטיבה עליונה
מקור המידע / יחידה מקצועית המינהל הפדגוגי
תאריך 31.5.18