שיעור הזכאות לבגרות ומספר נבחנים

הישגים בבחינות ונתונים
תאריך עדכון אחרון: 09/05/2016
כמות צפיות: 1931
מאפייני פריט
סוג תשובה תשובה חלקית
מקור המידע / יחידה מקצועית מינהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע
נושאים בחינות בגרות
שנה 2016