שילוב תכניות חיצוניות במערכת החינוך וכתיבת משוב

חוזר מנכ"ל והנחיות כלליות לשילוב תכניות חיצוניות במערכת החינוך וכתיבת משוב
תאריך עדכון אחרון: 12/10/2015
כמות צפיות: 176
מאפייני פריט
אוכלוסיית יעד מנהלי בתי ספר, מפקחים
שלב חינוך גן, יסודי, חטיבת ביניים, חטיבה עליונה
מקור המידע / יחידה מקצועית מינהל פדגוגי
תאריך 30.7.2015