שיבוץ מורים בוגרי התכניות הייחודיות בשנת הלימודים תשע"ו

שיבוץ מורים בוגרי התכניות הייחודיות בשנת הלימודים תשע"ו
תאריך עדכון אחרון: 30/06/2015
כמות צפיות: 239
מאפייני פריט
אוכלוסיית יעד מנהלי בתי ספר, מפקחים, מנהלי מחוזות
שלב חינוך יסודי, חטיבת ביניים, חטיבה עליונה
מקור המידע / יחידה מקצועית מינהל לעובדי הוראה
תאריך 03/06/2015