רשימת ישיבות ההסדר המקבלות תמיכה ב- 2015

תמיכות במוסדות ציבור
תאריך עדכון אחרון: 11/08/2015
כמות צפיות: 574
מאפייני פריט
סוג תשובה תשובה חיובית
מקור המידע / יחידה מקצועית אגף בכיר מוסדות תורניים
נושאים תקציבי חינוך
שנה 2015