רשימות ספרי לימוד לשנת הלימודים תשע"ו

רשימות ספרי לימוד לשנת הלימודים תשע"ו
תאריך עדכון אחרון: 12/10/2015
כמות צפיות: 195
מאפייני פריט
אוכלוסיית יעד מנהלי בתי ספר
שלב חינוך גן, יסודי, חטיבת ביניים, חטיבה עליונה
מקור המידע / יחידה מקצועית מנהל פדגוגי ומינהל אכיפה ובקרה
תאריך 30.06.2015