רענון נוהל רישום והעברת תלמידים (אישור לימודי חוץ)

רענון נוהל רישום והעברת תלמידים (אישור לימודי חוץ)
תאריך עדכון אחרון: 19/02/2018
כמות צפיות: 470
מאפייני פריט
אוכלוסיית יעד מנהלי בתי ספר, מפקחים
שלב חינוך יסודי, חטיבת ביניים
מקור המידע / יחידה מקצועית המינהל הפדגוגי
תאריך 19.2.18