רענון הנחיות בנושא פעילות פוליטית של עובדי הוראה לקראת הבחירות לרשויות המקומיות

רענון הנחיות בנושא פעילות פוליטית של עובדי הוראה לקראת הבחירות לרשויות המקומיות
תאריך עדכון אחרון: 27/06/2018
כמות צפיות: 546
מאפייני פריט
אוכלוסיית יעד מנהלי בתי ספר
שלב חינוך יסודי, חטיבת ביניים, חטיבה עליונה
מקור המידע / יחידה מקצועית אגף בכיר כח אדם בהוראה
תאריך 27.6.18