רות עומר

התמחות באנגלית, תרבות ישראל, מיומנויות: למידה שיתופית, שימוש בכלי מחשב, אוריינות מחשב ומידע. שלב חינוך: יסודי-חט"ב
תאריך עדכון אחרון: 06/10/2019
כמות צפיות: 235

ניסיון בחדרי מורים: אורט דפנה - קרית ביאליק, תיכון מקיף נשר

"אני מאמין": שתי מיומנויות מרכזיות נדרשות מבוגר מערכת החינוך במאה ה-21: יצירתיות ושיתוף פעולה.
בפיתוח תהליכים פדגוגיים אני שמה דגש על פיתוח מיומנויות מותאמות למאה ה -21 בדגש על יצירתיות ושיתוף פעולה.
מורה יצירתי הפועל בשיתוף עם עמיתיו, יצליח לפתח מיומנויות אלו בקרב תלמידיו. התנסות חוויתית הינה ציר מרכזי בתהליכים פדגוגים אותם אני מובילה.

מאפייני פריט
מחוז חיפה
שלב חינוך יסודי, חטיבת ביניים
דוא"ל ruth.omer@sisma.org.il
התמחות אנגלית, תרבות ישראל, למידה שיתופית, שימוש בכלי מחשב, אוריינות מחשב ומידע.
ישוב נשר
ממליצים רמי בן אהרן, עידית אבני, גלית תורג'מן