"קריאה בהנאה" תכנית הפעלת מתנדבים

מטרת התוכנית: חשיפה מושכלת להנאתה של הקריאה בקול רם ובחברותא – תוך הרחבת ההתנסות החווייתית בבית הספר וקיום מפגשים רב דוריים הלכה למעשה.
תאריך עדכון אחרון: 12/10/2015
כמות צפיות: 237
מאפייני פריט
אוכלוסיית יעד מנהלי בתי ספר, מפקחים
שלב חינוך יסודי
מקור המידע / יחידה מקצועית מנהל פדגוגי, אגף א' חינוך יסודי
תאריך 17.9.15