קול קורא מרחבי הכלה 2018

קול קורא מרחבי הכלה 2018
תאריך עדכון אחרון: 19/08/2018
כמות צפיות: 3625
מאפייני פריט
אוכלוסיית יעד מנהלי בתי ספר, מפקחים
שלב חינוך יסודי, חטיבת ביניים, חטיבה עליונה
מקור המידע / יחידה מקצועית אגף בכיר יישום רפורמת ההכלה וההשתלבות
תאריך 19.8.18