קול קורא חילוץ תוכניות מצליחות לכיתה מכילה

קול קורא חילוץ תוכניות מצליחות לכיתה מכילה
תאריך עדכון אחרון: 03/10/2018
כמות צפיות: 1257
מאפייני פריט
אוכלוסיית יעד מנהלי בתי ספר, מפקחים
שלב חינוך יסודי, חטיבת ביניים, חטיבה עליונה
מקור המידע / יחידה מקצועית המינהל הפדגוגי
תאריך 3.10.18