קול קורא הקרן לעידוד יוזמות חינוכיות

קול קורא הקרן לעידוד יוזמות חינוכיות
תאריך עדכון אחרון: 02/01/2018
כמות צפיות: 1101
מאפייני פריט
אוכלוסיית יעד מנהלי בתי ספר, מפקחים
שלב חינוך יסודי, חטיבת ביניים, חטיבה עליונה
מקור המידע / יחידה מקצועית מינהל עובדי הוראה
תאריך 2.1.18