ציון חג הסיגד במערכת החינוך

ציון חג הסיגד במערכת החינוך
תאריך עדכון אחרון: 12/11/2015
כמות צפיות: 261
מאפייני פריט
אוכלוסיית יעד מפקחים, מנהלי בתי ספר
שלב חינוך יסודי, חטיבת ביניים, חטיבה עליונה
מקור המידע / יחידה מקצועית מינהל פדגוגי
תאריך 20.10.15