צו 8 חינוכי" - למידה מרחוק בעת חירום לתלמידי החטיבה עליונה

צו 8 חינוכי" - למידה מרחוק בעת חירום לתלמידי החטיבה עליונה
תאריך עדכון אחרון: 31/01/2018
כמות צפיות: 675
מאפייני פריט
אוכלוסיית יעד מנהלי בתי ספר, מפקחים
שלב חינוך חטיבת ביניים, חטיבה עליונה
מקור המידע / יחידה מקצועית המזכירות הפדגוגית
תאריך 31.1.18