פתיחת מערכת רמת שירות החדשה לדיווח לשנה"ל תשע"ט

פתיחת מערכת רמת שירות החדשה לדיווח לשנה"ל תשע"ט
תאריך עדכון אחרון: 15/11/2018
כמות צפיות: 1792
מאפייני פריט
אוכלוסיית יעד מנהלי בתי ספר, מפקחים
שלב חינוך חטיבה עליונה
מקור המידע / יחידה מקצועית המינהל הפדגוגי
תאריך 15.11.18