פרסום קולות קוראים לשעות תגבור לשנה"ל תשע"ט

פרסום קולות קוראים לשעות תגבור לשנה"ל תשע"ט
תאריך עדכון אחרון: 27/05/2018
כמות צפיות: 570
מאפייני פריט
אוכלוסיית יעד מנהלי בתי ספר, מפקחים
שלב חינוך יסודי, חטיבת ביניים, חטיבה עליונה
מקור המידע / יחידה מקצועית המזכירות הפדגוגית
תאריך 27.5.18