פרסום המתנ"ה לשנת תשע"ט והתכנית הרב שנתית

פרסום המתנ"ה לשנת תשע"ט והתכנית הרב שנתית
תאריך עדכון אחרון: 15/03/2018
כמות צפיות: 1372
מאפייני פריט
אוכלוסיית יעד גננות, מנהלי בתי ספר, מפקחים
שלב חינוך גן, יסודי, חטיבת ביניים, חטיבה עליונה
מקור המידע / יחידה מקצועית המינהל הפדגוגי
תאריך 15.3.18