פנקס כיס לטיולים

הנחיות ביטחון ובטיחות בטיולים
תאריך עדכון אחרון: 12/05/2019
כמות צפיות: 1280

 

חוברת הנחיות ביטחון ובטיחות בטיולים במערכת החינוך.

חוברת זו נועדה לשמש כלי עזר לאחראי טיול/מורה בעת יציאה מחוץ לבית הספר בנושאי נתונים והנחיות לעריכת טיול על גווניו השונים. 

 

מאפייני פריט
סוג תוכן סרטון
אוכלוסיית יעד מורים, מנהלי בתי ספר, מדריכים
נושאים טיול, ביטחון, בטיחות