עלון מקצועי לביטחון בטיחות ושעת חירום לקראת פתיחת שנת הלימודים

חומר מונגש לקראת פתיחת שנת הלימודים תשע"ח
תאריך עדכון אחרון: 16/08/2017
כמות צפיות: 1458

מטרתו של העלון לסייע לאנשי הביטחון והבטיחות ברשות המקומית/בעלות ובמוסד החינוכי להכין את הנהלות בתי הספר והגנים, ואת התשתיות, באופן הנכון, הראוי והמיטבי, ולהיערך באופן מקצועי לפעילות השוטפת.
העלון נותן קווים מנחים בתחומי העשייה של הביטחון, הבטיחות והחירום, וכולל קישורים למסמכי עזר בתחומים שונים, שמטרתם לסייע במעקב אחר הפעולות המתבצעות בימים אלה כחלק מההיערכות לקראת פתיחת השנה.

מאפייני פריט
סוג תוכן מסמך הנחיות - מחוון
שפה עברית
אוכלוסיית יעד מנהלי בתי ספר, רכזי ביטחון, קב"טי מוסדות החינוך
שעת חירום כן
נושאים שעת חירום, ביטחון ובטיחות