עוזרי חינוך

תקציר: מתן סיוע ותגבור לתלמידים בקבוצות קטנות, על פי הנחיות המחנכת/המורה המקצועי.

המענה זמין בסל המוסדי ובסל הרשותי, ובתנאי שיש תקציב והמענה מאושר על ידי הרשות

העסקת עוזר החינוך תבוצע בתנאים הבאים:

  • עוזרי החינוך יפעלו בהתאם לתוכנית העבודה שתיקבע על ידי מחנכת הכיתה או המורה המקצוע.
  • עוזרי החינוך ינהגו על פי כל נוהלי בית הספר וכלליו.
  • לא יאושרו עובדי הוראה המלמדים במערכת החינוך הרשמית בשנה"ל תשפ"ג.
  • לא יאושרו עובדי הוראה שפוטרו בפיטורים פדגוגיים ו/או משמעתיים.
  • שנה זו לא תחשב כשנת התמחות בכל מקרה ולא תחשב לעניין הוותק.
  • הרשות/הבעלות או מפעיל התוכנית מטעמה מחויבים לדרוש, טרם קליטה וכתנאי לה, מכל עוזר חינוך אסמכתאות על הכשרה (אישורים מהמוסד המכשיר) וניסיון וכן אישור בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א-2001 ולשמור אותם אצלה. העתקים מכל המסמכים יישמרו גם בתיק ייעודי לנושא בכל בית ספר.

מטרה: מתן תמיכה וסיוע בהכלת תלמידים המאותרים כזקוקים למענים ייחודיים, לימודיים או רגשיים-חברתיים.

משאבים ותנאים נדרשים: העסקת עוזר החינוך על ידי הרשות או תאגיד מטעמה באופני ההעסקה הבאים:

  • עוזרי החינוך יוכלו לעבוד עם תלמיד אחד או עם קבוצה של עד עשרה תלמידים אך לא עם כיתה שלמה.
  • ניתן להעסיק עוזר חינוך בטווח של 5–30 שעות שבועיות. חלוקת ימי העבודה תיעשה בהתאם לשיקול דעת מנהל/ת ולפי הגדרת הצורך של מנהל בית הספר – כמה שעות, לאיזו תקופה.
  • פנייה לרשות לבדיקת היתכנות שיבוץ בעל התפקיד.
  • אישור הרשות להעסקה בהתאם להנחיות במדריך גפ"ן – פרופיל ושכר.

עלויות: עלות שעת העסקה לעוזר חינוך – עד 105 ש"ח לשעה כולל עלות מעביד.

איש קשר רלוונטי במשרד: ליאת שני, מדריכה ארצית לליווי רשויות בגפ"ן, מינהל פדגוגי, דוא"ל: liat.shani5@gmail.com, טל': 050-7757287. מענה יינתן עד 3 ימי עבודה.

מאפיינים

שלב חינוך יסודי, חטיבת ביניים, חטיבה עליונה
אוכלוסיית יעד תלמידים
ייחוד כ"א מסייע ומומחים
סל מענים פדגוגיים ורגשיים
סוג מענה מענה באמצעות הרשות/הבעלות
מענה מחויב במסגרת הצהרות מנהל לא
האם ניתן לרכוש בתקציב הקבוע? כן, בתת סל הכלה והשתלבות
תאריך עדכון אחרון: 29/12/2022
| כמות צפיות: 354
| מזהה קטלוג: 30699