עדכון תחזית תלמידים לשנה"ל תשע"ט

עדכון תחזית תלמידים לשנה"ל תשע"ט
תאריך עדכון אחרון: 06/03/2018
כמות צפיות: 462
מאפייני פריט
אוכלוסיית יעד מנהלי בתי ספר, מפקחים
שלב חינוך יסודי, חטיבת ביניים
מקור המידע / יחידה מקצועית המינהל הפדגוגי
תאריך 6.3.18