עדכון מצבת תלמידים

עדכון מצבת תלמידים
תאריך עדכון אחרון: 26/08/2018
כמות צפיות: 606
מאפייני פריט
אוכלוסיית יעד מנהלי בתי ספר, מפקחים
שלב חינוך יסודי, חטיבת ביניים, חטיבה עליונה
מקור המידע / יחידה מקצועית המינהל הפדגוגי
תאריך 26.8.18