עדיה ניפוסי

התמחות - אנגלית ליסודי-חט"ב
תאריך עדכון אחרון: 29/04/2018
כמות צפיות: 297

ניסיון בהדרכת מורים: יבנה בית ספר יחידני אבני החושן ראשון מקיף י ראשון צאלון באר יעקב רוזן ראשון יש עוד
"אני מאמין": אני מאמינה שעל מנת להצליח בהשתלמות מוסדית יש ללמוד את חדר המורים הקצוות והשונות בין השותפים. יש להגיד מטרות ברורות ולעודד כל מורה מנקודת המוצא שלו.

מאפייני פריט
מחוז מרכז
שלב חינוך יסודי, חטיבת ביניים
סוג חינוך רגיל
דוא"ל enifusi@gmail.com
התמחות אנגלית
ישוב באר יעקב
מודלים ומיומנויות הוראה למידה משמעותית, פיתוח שעורים מתוקשבים, אוריינות מחשב ומידע, למידה מבוססת פרוייקטים PBL, פדגוגיה חדשנית, למידה שיתופית, טכנולוגיות למידה