סייעות נט עידכון שעות הביצוע ושיבוץ סייעת חנ"מ תשע"ח

סייעות נט עידכון שעות הביצוע ושיבוץ סייעת חנ"מ תשע"ח
תאריך עדכון אחרון: 29/04/2018
כמות צפיות: 861
מאפייני פריט
אוכלוסיית יעד מנהלי בתי ספר, מפקחים
שלב חינוך יסודי, חטיבת ביניים, חטיבה עליונה
מקור המידע / יחידה מקצועית המינהל הפדגוגי
תאריך 29.4.18