ניצנים בחופשות

ניצנים בחופשות
תאריך עדכון אחרון: 11/02/2018
כמות צפיות: 908
מאפייני פריט
אוכלוסיית יעד מנהלי בתי ספר, גננות, מפקחים
שלב חינוך גן, יסודי
מקור המידע / יחידה מקצועית המינהל הפדגוגי
תאריך 11.2.18