נהלי התאמות בדרכי היבחנות לתלמידים עם לקויות למידה והפרעות קשב לשנה"ל תשע"ו כיתות (י'-יב')

נהלי התאמות בדרכי היבחנות לתלמידים עם לקויות למידה והפרעות קשב לשנה"ל תשע"ו (כיתות י'-יב')
תאריך עדכון אחרון: 12/10/2015
כמות צפיות: 255
מאפייני פריט
אוכלוסיית יעד מנהלי בתי ספר, מפקחים
שלב חינוך חטיבה עליונה
מקור המידע / יחידה מקצועית מינהל פדגוגי
תאריך 08.09.15