מתנ"ה דבר מנכ"ל המשרד לאנשי מערכת החינוך

מתנ"ה דבר מנכ"ל המשרד לאנשי מערכת החינוך
תאריך עדכון אחרון: 15/03/2018
כמות צפיות: 954
מאפייני פריט
אוכלוסיית יעד גננות, מנהלי בתי ספר, מפקחים
שלב חינוך גן, יסודי, חטיבת ביניים, חטיבה עליונה
מקור המידע / יחידה מקצועית המינהל הפדגוגי
תאריך 15.3.18