מפה לשם"- סוגיות בנושא הגירה

מפה לשם"- סוגיות בנושא הגירה
תאריך עדכון אחרון: 29/01/2018
כמות צפיות: 572
מאפייני פריט
אוכלוסיית יעד מנהלי בתי ספר, מפקחים
שלב חינוך חטיבת ביניים, חטיבה עליונה
מקור המידע / יחידה מקצועית המזכירות הפדגוגית
תאריך 29.1.18