מערכת שילובית מעודכנת

מערכת שילובית מעודכנת
תאריך עדכון אחרון: 07/01/2018
כמות צפיות: 2851
מאפייני פריט
אוכלוסיית יעד מנהלי בתי ספר, מפקחים
שלב חינוך יסודי, חטיבת ביניים, חטיבה עליונה
מקור המידע / יחידה מקצועית מינהל פדגוגי
תאריך 07.01.18