מערכת ואפליקצית טריביו לתמיכה בניהול המעורבות החברתית – חוזר 3

מערכת ואפליקצית טריביו לתמיכה בניהול המעורבות החברתית – חוזר 3
תאריך עדכון אחרון: 03/06/2018
כמות צפיות: 854
מאפייני פריט
אוכלוסיית יעד מנהלי בתי ספר, מפקחים
שלב חינוך חטיבת ביניים, חטיבה עליונה
מקור המידע / יחידה מקצועית מינהל חברה ונוער
תאריך 3.6.18